top of page

Wheel of Denmark

Digte på dansk, poesi fra det levede liv

Når jeg sætter mig ned, og ordene flyder på dansk fra den visdomskilde, som jeg bevæger mig i, er det med en vis direkthed, at sætningerne formes til poesi. Det er ganske personificerede digte, som kommer til. Det er essenser af processer, som jeg selv har oplevet, som jeg har følt og som andre har vist mig. Processer, som jeg oplever er umulige at undgå, hvis vi ønsker at slippe fri for illusioner, forskellige identifikationer, som etableres gennem opdragelse, kultur og gennem spejling med andre.

Jeg er dybt taknemlig for at have de dybder, omend det har voldt megen smerte igennem min opvækst, hvor jeg har prøvet at finde hoved og hale i alt den følsomhed, jeg i dag har fundet en langt mere konstruktiv og dyb kærlighed for. 

I dag er jeg blevet bedre til at spotte, hvornår det er andres oplevelser, jeg føler, hvornår det er projektioner eller mit ego, som ønsker, at jeg er mere stringent, ligetil eller tilpasset bestemte rammer.Til stadighed opnår jeg større frihed, når jeg ser mig selv ærligt ind i spejlet, og tillader en væren, hvor danske ord flyder, som en del af noget universelt, og bliver bindeled til noget større end ens personlighed.

Danmark, mit elskende land

Du har dybe rødder i det nordiske sand

Hvor muld er muld fordi vi dermed kan sætte vores spor

Dit folk vil så gerne gøre dig snorlige, stringent og forudsigeligt

Forårsaget af stort behov for tryghed.

[...]

Læs digtene

Strandet i mit indres vådrum

Hvor utopiske paradokser

bølger i mit sind.

Jeg kan ikke slippe lystens flamme 

ind på scenen

Vandsøjlerne sætter ind.

 

[...]

Det skulle forbydes at være så følsom

Trods føling med livet er godt.

Jeg lukker ned, trækker stikket ud

Og summer rundt i haven som en bi

Evigt på jagt efter nektar til sød energi. 

 

[...]

En dejlig dag i københavnerlivet

Åbnede jeg mit hjerte op

Forelskede mig i hans sjæl 

Men giftede mig med hans egofyldte krop.

 

[...]

Glansbilleder på min linse glitrer og glimter

Drømmeagtigt bag mit øjenlåg.

Vandrer ud af kroppen til månedans 

Mens stjernestøv slår takten.

 

[...]

Jeg åbner skuffer i mit indre,

lader lyset møde smerten

Af alt det, som før ikke tålte det.

Jeg renser ud i alt jeg ikke måtte føle før

De forbudte sommerfugle flyver ud.

Jeg fjerner spindelvævets klistrende tråde

Slipper mig selv fri

[...]

Dine ord giver genklang i mit tomrum

Gør mig opmærksom på, at åndedraget må kigge forbi

Ud i hvert et negligeret udtryk fra de ensomme, iltløse steder.

Her trækker jeg gardinet fra og gør rent, gør bod

Finder mod til at se på det grimme, det som gjorde så ondt,

at jeg måtte selvforglemme.

Der mødes de, barndomsveninden, uforløst, mager og fattig

Hun har brug for, at jeg trækker på de milde vinde,

der bringer lys og kærlighed til.

Smiler til solen og giver den til hende.

[...]

Digt om vandet

Mit vand er blødt og dybt af følelsernes hav

Konstant det flyder, bevæger sig med strømmen

Kærligt og kontant det afspejler mødet i alt.

Mit vand er klart, når jeg er krystal-glad og let

Mit udsyn viser, at tågen er lettet fra overfladen

Og alt overskues og rummes med indsigt.

Mit vand er grumset, når livet går mig på

Stormvejret ruller bølgen ud, hvor kraftfulde intentioner

Er det eneste håb som kan transformere.

Mit vand er roligt dybblåt og indbydende

Drik af min visdom, når du drages her om

Drik til du ikke tørster mere.

Digt om vandet

Ude hvor kragerne vender

Slår jeg kolbøtter 
For at se, hvad der foregår 

Og forsvinder fra mit vår 
Herude må illusionen briste

Under krageskrål og svimmelheds kår. 

 

[...]

Jeg lægger ned mine våben

Møder denne dag ubetinget

Uden domme, forestillinger og nag

Åbner jeg mig til denne dag, denne tid

Hvor lag af illusioner forlader min verden

Og lag af mit indre udfolder sig, integreres.

 

[...]

Stiller forårsblomster i mit vindue 

Som uendelighedens spejl 
De viser vej i påmindelse om glæde og håb  
Livet har sin cyklus, vi siger goddag og farvel Og goddag igen. 

[...]

Hovedet er ikke så klogt,

begrænset løber det panden mod muren.

Uanset hvor angst stiger ind fra ordene, som ikke vil miste kontrollen

Tager jeg på vandring mod hjertet

og overlader hovet til sig selv.

[...]

bottom of page